Your browser does not support JavaScript!
نماشا

تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد

تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد

شاخص هزینه مصرف کننده انگلستان ارزیابی سالانه ماه آوریل 

عدد واقعی ۸.۷٪?

عدد مورد انتظار ۸.۲٪

عدد قبلی ۱۰.۱٪

شاخص خالص هزینه مصرف کننده ارزیابی سالانه

عدد واقعی ۶.۸٪?

عدد مورد انتظار ۶.۲٪

عدد قبلی ۶.۲٪

 

?عدد اصلی ممکن است منعکس کننده کاهش تورم سالانه از مارس تا آوریل باشد، اما به جای آن نگاهی به خوانش تورم سالانه خالص بیندازید. این یک جهش بزرگ است زیرا ارقام تورم ماهانه نیز بر برآوردها غلبه کرده و این نشان می دهد که فشارهای قیمتی هنوز به شدت در اقتصاد بریتانیا ادامه دارد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید