Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص خرده فروشی انگلستان ارزیابی ماه ژانویه ...

شاخص خرده فروشی انگلستان ارزیابی ماه ژانویه ...

شاخص خرده فروشی انگلستان ارزیابی ماه ژانویه 

عدد واقعی ۰.۵٪?

عدد مورد انتظار ۰.۳٪-

عدد قبلی ۱٪- که به ۱.۲٪- اصلاح شد.

 

شاخص خالص خرده فروشی انگلستان ارزیابی ماه ژانویه 

عدد واقعی ۰.۴٪?

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۱.۱٪- که به عدد ۱.۴٪- اصلاح شد.

 

?این یک غلبه متوسط پس از رشد ضعیف در ماه های نوامبر و دسامبر است، اگرچه حجم فروش در سه ماه منتهی به ژانویه 0.9 درصد کاهش یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5.7 درصد کاهش یافته است.

با نگاهی به جزئیات، خرده‌فروشی‌های غیرفروشگاهی شاهد افزایش 2.0 درصدی حجم فروش در ماه بود که با تبلیغات فروش ژانویه مورد کمک قرار گرفت. 

در همین حال، با ادامه کاهش قیمت سوخت، حجم فروش سوخت خودرو 1.7 درصد افزایش یافت. حجم فروش فروشگاه‌های غیرغذایی در ماه 0.6 درصد افزایش یافت در حالی که حجم فروش فروشگاه‌های مواد غذایی 0.5 درصد کاهش یافت و مشتریان به دلیل افزایش هزینه زندگی و قیمت مواد غذایی کمتر خرید کردند.

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید