Your browser does not support JavaScript!
نماشا

آخرین شاخص گزارش شده سال ۲۰۲۲ ایالات متحده علی رغم بهبود ضعیف ترین سطح از دسامبر ۲۰۱۵...

آخرین شاخص گزارش شده سال ۲۰۲۲ ایالات متحده علی رغم بهبود ضعیف ترین سطح از دسامبر ۲۰۱۵...

شاخص مدیران خرید شیکاگو ارزیابی ماه دسامبر 

عدد واقعی ۴۴.۹

عدد مورد انتظار ۴۰.۱

عدد قبلی ۳۷.۲

 

بهتر از حد انتظار اما هنوز زیر 50 است و در قلمرو انقباضی. این به بازده 10 ساله و دلار کمک کرد و بر سهام تاثیر منفی گذاشت، اما انتظار می رود تاثیر آن اندک باشد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید