Your browser does not support JavaScript!
نماشا

هزینه مصرف کننده کانادا کمی بهتر از انتظار....

هزینه مصرف کننده کانادا کمی بهتر از انتظار....

 

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی ماه نوامبر 

عدد واقعی ۰.۱٪?

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۷٪

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی سالانه نوامبر 

عدد واقعی ۶.۸٪?

عدد مورد انتظار ۶.۷٪

عدد قبلی ۶.۹٪

شاخص خالص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی سالانه نوامبر 

عدد واقعی ۵.۸٪?

عدد مورد انتظار ۶.۴٪

عدد قبلی ۵.۸٪

شاخص خالص هزینه مصرف کننده کانادا ارزیابی ماهانه 

عدد واقعی ۰٪

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص Common CPI

عدد واقعی ۶.۷٪?

عدد مورد انتظار ۶.۱٪

عدد قبلی ۶.۲٪

شاخص Median CPI

عدد واقعی ۵٪?

عدد مورد انتظار ۴.۹٪

عدد قبلی ۴.۸٪


شاخص Trimmed CPI

عدد واقعی ۵.۳٪

عدد مورد انتظار ۵.۳٪

عدد قبلی ۵.۳٪


?در مجموع داده ها کمی بهتر از انتظارات بودند و واکنش دلار کانادا به این گزارش محدود بوده است.
با این حال این گزارش احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در ژانویه افزایش می دهد که در حال حاضر ارزشگذاری ۵۰-۵۰ برای آن وجود دارد.رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید