Your browser does not support JavaScript!
نماشا

داده های میکس شاخص مدیران خرید آلمان و فرانسه در ارزیابی مقدماتی اکتبر...

داده های میکس شاخص مدیران خرید آلمان و فرانسه در ارزیابی مقدماتی اکتبر...

 

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه اکتبر 

عدد واقعی ۵۱.۳?

عدد مورد انتظار ۵۱.۶

عدد گذشته ۵۲.۹

شاخص بخش تولیدی PMI

عدد واقعی ۴۷.۴?

عدد مورد انتظار ۴۷

عدد قبلی ۴۷.۷

?موسسه S&P Global:

خوانش ۵۰ در شاخص ترکیبی فرانسه برای شروع فصل پایانی ۲۰۲۲ نشان دهنده رکود کامل دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.
 از آنجایی که تورم بالا قدرت خرید مشتریان را کاهش، هزینه های استقراض و عدم اطمینان را افزایش می یابد، چشم انداز اقتصاد فرانسه دلهره آور به نظر می رسد.

 

 

شاخص بخش تولیدی مدیران خرید آلمان در ارزیابی ماه اکتبر 

عدد واقعی ۴۵.۷?

عدد مورد انتظار ۴۶.۹

عدد گذشته ۴۷.۸

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید آلمان در ارزیابی ماه اکتبر 

عدد واقعی ۴۴.۹

عدد مورد انتظار ۴۵

عدد گذشته ۴۵

?موسسه S&P Global: 

✅داده‌های فلش PMI نشان می‌دهد که رکود در فعالیت‌های تجاری آلمان در آغاز فصل چهارم افزایش یافته و به نشانه‌های فزاینده رکود قریب‌الوقوع در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو می‌افزاید.

✅ما شاهد ضعف کلی در داده‌های نظرسنجی هستیم، زیرا هم بخش‌های تولیدی و هم بخش‌های خدماتی نرخ‌های انقباض شتاب‌دهنده‌ای را گزارش می‌کنند که منجر به کاهش سریع جریان ورودی کار جدید می‌شود.

✅شرکت ها تمایل خود را برای حفظ کارکنان نشان می دهند، و حتی در برخی موارد علیرغم افزایش شدید هزینه ها، به پر کردن جای خالی ادامه می دهند.تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

1 رای (5)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید