Your browser does not support JavaScript!
نماشا

سازمان بهداشت چین: مقامات چین باید از محدود کردن بیش از حد کووید جلوگیری کنند...

سازمان بهداشت چین: مقامات چین باید از محدود کردن بیش از حد کووید جلوگیری کنند...

سازمان بهداشت چین: مقامات چین باید از محدود کردن بیش از حد کووید جلوگیری کنند.

✅اصرار دارد که به درخواست‌های «معقول» افراد درباره کووید رسیدگی شود.

✅برجسته می کند که تقریبا. 1.2 میلیارد به طور کامل در داخل کشور واکسینه شده اند.

✅از سالمندان می خواهد که به طور کامل واکسینه شوند.

✅شکایات مردم در مورد اقدامات اضافی کووید و رویکرد یک اندازه متناسب با همه است، نه خود اقدامات.

✅چین مقررات شرکت های تست کووید را تقویت می کند.

?تا به اینجا به نکته مهمی در این اظهارات اشاره نشده است.

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید