Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص هزینه مصرف کنندهHICP فرانسه ارزیابی مقدماتی ماهانه فوریه...

شاخص هزینه مصرف کنندهHICP فرانسه ارزیابی مقدماتی ماهانه فوریه...

شاخص هزینه مصرف کنندهHICP فرانسه ارزیابی مقدماتی ماهانه فوریه 

عدد واقعی ۱٪

عدد مورد انتظار ۱٪

عدد قبلی ۰.۴٪

 

 

شاخص هزینه مصرف کننده HICP ارزیابی سالانه فوریه 

عدد واقعی ۷.۲٪?

عدد مورد انتظار ۷٪

عدد قبلی ۷٪

 

?تورم فرانسه همچنان پابرجاست و این دلیل کافی برای بانک مرکزی اروپا است تا به بیانیه سیاست فعلی خود ادامه دهد در صورتی که سایر خوانش ها در منطقه یورو از روند مشابهی پیروی کنند.

 

 

شاخص هزینه مصرف کنندهHICP اسپانیا ارزیابی مقدماتی ماهانه فوریه 

عدد واقعی ۱٪?

عدد مورد انتظار ۰.۵٪

عدد قبلی ۰.۴٪-

 

شاخص هزینه مصرف کننده HICP ارزیابی سالانه فوریه 

عدد واقعی ۶.۱٪?

عدد مورد انتظار ۵.۵٪

عدد قبلی ۵.۹٪

 

?پس از داده های تورمی قدرتمند اسپانیا و فرانسه برای اولین بار، بازارهای پول 4 درصد اوج نرخ بانک مرکزی اروپا را کاملاً قیمت گذاری می کنند.

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید