Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش تقریبا مطابق انتظار تورم ایالات متحده در ماه آوریل

گزارش تقریبا مطابق انتظار تورم ایالات متحده در ماه آوریل

عدد واقعی ۰.۴٪

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۱٪

شاخص Core CPI تغییرات ماهانه

عدد واقعی ۰.۴٪

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص CPI معیار سالانه

عدد واقعی ۴.۹٪?

عدد مورد انتظار ۵٪

عدد قبلی ۵٪

 

شاخص خالص هزینه مصرف کننده معیار سالانه

عدد واقعی ۵.۵٪

عدد مورد انتظار ۵.۵٪

عدد قبلی ۵.۶٪

 

?شگفتی خاصی در این اعداد دیده نمی شود تنها معیار سالانه شاخص سر فصل با ۰.۱٪ نزول نسبت به انتظارات همراه بود.

ارزشگذاری بازار برای نرخ بهره فدرال رزرو پس از این گزارش به طور جزیی نزولی شد.

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید