Your browser does not support JavaScript!
نماشا

هارکر عضو فدرال رزرو: در مقطعی از سال جاری، من انتظار دارم که نرخ سیاست به اندازه کافی محدود کننده باشد تا نرخ ها را در جای خود نگه داریم.

هارکر عضو فدرال رزرو: در مقطعی از سال جاری، من انتظار دارم که نرخ سیاست به اندازه کافی محدود کننده باشد تا نرخ ها را در جای خود نگه داریم.

هارکر عضو فدرال رزرو: در مقطعی از سال جاری، من انتظار دارم که نرخ سیاست به اندازه کافی محدود کننده باشد تا نرخ ها را در جای خود نگه داریم.

⭕️کار فدرال رزرو هنوز انجام نشده است، اما ما به احتمال زیاد نزدیک هستیم.

⭕️رشد تولید ناخالص داخلی متوسط خواهد بود اما رکود را پیش‌بینی نمی‌کنم.

⭕️من رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را در سال جاری حدود 1٪ می بینم، قبل از اینکه به رشد 2٪ روند در سال 2024 و 2025 برسیم.

⭕️من شواهد کمی از رکود عمده بازار کار می بینم.

⭕️ امسال، من معتقدم که بیکاری تا اندکی به بیش از 4 درصد افزایش خواهد یافت.

 

?هارکر امسال رای دهنده به نرخ بهره فدرال رزرو است اینکه وی می گوید کار تمام نشده اما به احتمال زیاد نزدیک به اتمام هستیم کمی باعث رشد شاخص های سهام و نزول بازدهی اوراق قرضه ده ساله و شاخص دلار آمریکا شد.

 

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید