Your browser does not support JavaScript!
نماشا

حال بخش تولیدی اقتصاد ایالات متحده در ماه ژوئن همچنان خوب نیست

حال بخش تولیدی اقتصاد ایالات متحده در ماه ژوئن همچنان خوب نیست

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه ژوئن 

عدد واقعی ۴۶?

عدد مورد انتظار ۴۷.۲

عدد قبلی ۴۶.۹

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۴۱.۸?

عدد مورد انتظار ۴۴

عدد قبلی ۴۴.۲

 

مولفه اشتغال

عدد واقعی ۴۸.۱?

عدد مورد انتظار ۵۱.۳

عدد قبلی ۵۱.۴

سفارشات جدید

عدد واقعی ۴۵.۶?

عدد مورد انتظار ۴۴

عدد قبلی ۴۲.۶

 

?گزارش ضعیف برای بخش تولیدی اقتصاد که البته با توجه به روند کلی بخش تولیدی در اقتصاد های مهم در چند وقت اخیر چندان هم جای شگفتی ندارد.

از نکات دیگر بهبود جزئی اندیکاتور پیشرو سفارشات جدید است ولی با این حال همچنان در قلمرو رکود حضور دارد.

در واکنش به این گزارش شاخص دلار و بازدهی ده ساله ایالات متحده به حرکات نزولی خود ادامه دادند با این حال همچنان این بخش خدمات به عنوان مهمترین بخش اقتصادی ایالات متحده است که اجازه فروپاشی اقتصاد را نداده است.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید