Your browser does not support JavaScript!
نماشا

هزینه مصرف کننده ایالات متحده ضعیف تر از انتظار در معیار اصلی اما چسبنده در معیار خالص

هزینه مصرف کننده ایالات متحده ضعیف تر از انتظار در معیار اصلی اما چسبنده در معیار خالص

 

شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده ارزیابی ماه مارس 

عدد واقعی ۰.۱٪?

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص Core CPI تغییرات ماهانه

عدد واقعی ۰.۴٪

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۵٪

شاخص CPI معیار سالانه

عدد واقعی ۵٪?

عدد مورد انتظار ۵.۱٪

عدد قبلی ۶٪

 

شاخص خالص هزینه مصرف کننده معیار سالانه

عدد واقعی ۵.۶٪

عدد مورد انتظار ۵.۶٪

عدد قبلی ۵.۵٪

 

?نزول شاخص سرفصل در معیار ماهانه و سالانه نکته مثبت اما سرسختی خالص هزینه مصرف کننده نکته منفی در ارتباط با مقابله با تورم می باشد.

پس از انتشار گزارش فد فاندز فیوچرز حدود ۶۰٪ برای افزایش ۰.۲۵٪ نرخ بهره در جلسه می ارزشگذاری می کند در مقایسه با ۷۵٪ پیش از انتشار 

 

 

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید