Your browser does not support JavaScript!
نماشا

افزایش نرخ بیکاری انگلستان

افزایش نرخ بیکاری انگلستان

نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه مارس 

عدد واقعی ۳.۹٪?

عدد مورد انتظار ۳.۸٪

عدد قبلی ۳.۸٪

متوسط رشد دستمزد ساعتی همراه با مزایا ارزیابی مارس 

عدد واقعی ۵.۸٪

عدد مورد انتظار ۵.۸٪

عدد قبلی ۵.۹٪

تغییرات بیکاری ارزیابی  

عدد واقعی ۴۶.۷K?

عدد مورد انتظار ۳۱.۲K

عدد قبلی ۲۸.۲K

 

تغییرات اشتغال 

عدد واقعی ۱۸۲K?

عدد مورد انتظار ۱۶۰K

عدد قبلی ۱۶۹K

 

?اداره آمار انگلستان می گوید 556000 روز کاری به دلیل اختلافات کاری در مارس 2023 از دست رفته است که این رقم در فوریه 2023 332000 بوده است.

افزایش نرخ بیکاری می تواند نشانه ای از این باشد که سیاست ها برای مقابله با تورم شروع به اثرگذاری در بازار کار کرده است.

علاوه بر این دستمزدها همچنان روی کاغذ داغ هستند اما به صورت واقعی هنوز منفی می باشند.

پوند در واکنش به گزارش ضعیف اشتغال انگلستان تحت فشار قرار گرفت.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید