Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش تقریبا هم راستا با انتظارات هزینه مصرف کننده ماه می ایالات متحده

گزارش تقریبا هم راستا با انتظارات هزینه مصرف کننده ماه می ایالات متحده

شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده ارزیابی ماه می 

عدد واقعی ۰.۱٪?

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص Core CPI تغییرات ماهانه

عدد واقعی ۰.۴٪

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص CPI معیار سالانه

عدد واقعی ۴٪?

عدد مورد انتظار ۴.۱٪

عدد قبلی ۴.۹٪

 

شاخص خالص هزینه مصرف کننده معیار سالانه

عدد واقعی ۵.۳٪

عدد مورد انتظار ۵.۳٪

عدد قبلی ۵.۵٪

 

?گزارش تقریباً هم راستا با انتظارات بازار گزارش شد اما تأیید می کند که روند تورم نزولی است.

با این حال تغییر چندانی در انتظارات بازار های پولی برای بیانیه فرداشب FOMC از منظر نرخ های بهره ایجاد نشد تنها حدود ۹۰٪ اجماع بازار بر روی عدم تغییر نرخ بهره است.

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید