Your browser does not support JavaScript!
نماشا

نکات مهم صورتجلسه نشست ماه فوریه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو: تقریباً همه مقامات فدرال رزرو در آخرین جلسه از افزایش ۰.۲۵٪ حمایت کردند.

نکات مهم صورتجلسه نشست ماه فوریه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو: تقریباً همه مقامات فدرال رزرو در آخرین جلسه از افزایش ۰.۲۵٪ حمایت کردند.

✅تعدادی از مقامات یا از افزایش ۰.۵٪ حمایت کردند یا می توانستند از این افزایش حمایت کنند.

✅ برخی از شرکت کنندگان چشم انداز رکود اقتصادی در سال 2023 را افزایش دادند.

✅ شرکت کنندگان موافقت کردند که تا زمانی که فدرال رزرو اطمینان نداشت تورم تا 2 درصد کاهش می یابد، سیاست پولی محدود کننده لازم است.  همچنین موافقت کردند که این روند احتمالاً مدتی طول می کشد.

✅تقریباً همه شرکت کنندگان پیش بینی کردند که کاهش سرعت افزایش نرخ در مقطع کنونی امکان مدیریت ریسک مناسب را فراهم می کند.

✅همه شرکت کنندگان از کاهش بیشتر ترازنامه فدرال رزرو تحت برنامه فعلی حمایت کردند.

✅عدم قطعیت مرتبط با چشم انداز اقتصاد، تورم بازار کار بالا بود.

✅خطرات برای چشم انداز اقتصادی به سمت نزول وزن می شود.

✅بازار کار بسیار فشرده است، تقاضای نیروی کار از عرضه موجود بیشتر است.

✅ادامه بازار کار فشرده به افزایش تورم کمک می کند.

✅تورم در سه ماه گذشته کاهش یافته است، اما باید شاهد پیشرفت بیشتری باشند.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

1 رای (4)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید