Your browser does not support JavaScript!
نماشا

عضو بانک مرکزی انگلستان رمسدن: به احتمال زیاد نیاز به افزایش نرخ بهره داریم تا عدم افزایش

عضو بانک مرکزی انگلستان رمسدن: به احتمال زیاد نیاز به افزایش نرخ بهره داریم تا عدم افزایش

عضو بانک مرکزی انگلستان رمسدن: به احتمال زیاد نیاز به افزایش نرخ بهره داریم تا عدم افزایش اما به تصمیم قطعی در این مورد نرسیدیم

  • بانک مرکزی انگلستان ممکن است در موقعیت کاهش نرخ ها و فروش دارایی ها به طور همزمان باشد.
  • مجبور شدیم در نشست آگوست با قدرت عمل کند تا اطمینان حاصل شود که تورم تعبیه نشده است.
  •  نیاز به کاهش سریع نرخ بانکی در مقطعی را نادیده نمی گیریم.
  • انتظارات تورمی ثابت باقی مانده اند.
تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید