Your browser does not support JavaScript!
نماشا

سیگنال های بیشتر از بانک مرکزی ژاپن برای تغییر سیاست ها...

سیگنال های بیشتر از بانک مرکزی ژاپن برای تغییر سیاست ها...

خبرگزاری نیکی گزارش می دهد بانک مرکزی ژاپن در نظر دارد پیش‌بینی تورم را نزدیک‌تر به هدف 2 درصد افزایش دهد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید