Your browser does not support JavaScript!
نماشا

پاول رئیس فدرال رزرو: پیام FOMC در هفته گذشته این بود که کاهش تورم آغاز شده است اما راه درازی در پیش است.

پاول رئیس فدرال رزرو:  پیام FOMC در هفته گذشته این بود که کاهش تورم آغاز شده است اما راه درازی در پیش است.

پاول رئیس فدرال رزرو:  پیام FOMC در هفته گذشته این بود که کاهش تورم آغاز شده است اما راه درازی در پیش است.

⭕️ گزارش‌های اشتغال مطمئناً قوی‌تر از انتظار هر کسی بود.

⭕️ احتمالا به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز است.

⭕️ فدرال رزرو پیش بینی می کند که افزایش مداوم نرخ بهره مناسب خواهد بود، اما هنوز به سطح محدود کننده کافی نرسیده است.

⭕️اگر قرار باشد داده‌ها قوی‌تر از حد انتظار وارد شوند، مطمئناً نرخ‌ها را بیشتر افزایش می یابند.

⭕️ پیش‌بینی‌های FOMC مشروط به داده‌های ورودی است.

⭕️تقریباً تا سال آینده طول می کشد تا به 2 درصد کاهش یابد.

⭕️ اکنون کمبود نیروی کار وجود دارد، که به نظر می رسد ساختاری است تا چرخه ای.

⭕️ این که کاهش تورم بدون آسیب رساندن به بازار کار آغاز شده است، مایه دلگرمی است.

⭕️ از آنجا که اقتصاد قوی است، بازار کار قوی است.

⭕️ من انتظار دارم سال 2023 سال کاهش قابل توجه تورم باشد.

 

?واکنش بازار به سخنرانی پاول داویش بوده  اما بیشتر معکوس شدن نسبی حرکات بعد از گزارش NFP و واکنش در شایعه بخر و در واقعیت بفروش برای دلار می باشد.

با این حال نکته چندان داویش در نظرات پاول دیده نمی شود.

پاول رئیس فدرال رزرو: اکثر تحلیلگران معتقدند که شرایط بازار کار باید برای کاهش تورم نرم شود، این احتمال وجود دارد که ما شاهد کمی نرم شدن در شرایط بازار کار باشیم.

✅ این امکان وجود دارد که این چرخه ممکن است متفاوت باشد، در حالی که دستمزدها در حال تعدیل هستند، بازار کار قوی باقی می ماند.

✅ من همچنان نرم شدن بازار کار را پیش بینی می کنم.

✅ افزایش دستمزدها به سطحی نزدیکتر به سطح پایدار کاهش یافته است.

✅ ما به داده ها واکنش نشان خواهیم داد.

✅ اگر به دریافت گزارش‌های قوی از بازار کار یا گزارش‌های تورم بالاتر ادامه دهیم، ممکن است نیاز به افزایش نرخ‌ها بیشتر از مقداری که ارزشگذاری شده داشته باشیم.

✅ثبات قیمت برای عموم "بسیار سودمند" است، اجازه می دهد تا بازار کار پایدار و قوی باشد.

✅ ما باید نرخ ها را بیشتر افزایش دهیم، سپس به اطراف نگاه کنیم و ببینیم آیا کافی است یا خیر.

✅ مورد اصلی این است که کاهش تورم مدتی طول می کشد.

 

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید