Your browser does not support JavaScript!
 • شاخص

  شاخص

 • کاهش تورم ماه نوامبر ایالات متحده و امیدواری نسبت به فدرال رزرو کمتر هاوکیش...

  کاهش تورم ماه نوامبر ایالات متحده و امیدواری نسبت به فدرال رزرو کمتر هاوکیش...

 • اعتماد مصرف کننده CCI (شاخص اقتصادی)

  اعتماد مصرف کننده CCI (شاخص اقتصادی)

 • تراز تجاری BOT (شاخص اقتصادی)

  تراز تجاری BOT (شاخص اقتصادی)

 • تقویم اقتصادی 16 مارس 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 16 مارس 2023 رویترز

 • تقویم اقتصادی 17 مارس 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 17 مارس 2023 رویترز

 • تراز پرداخت

  تراز پرداخت

 • تقویم اقتصادی 20 مارس 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 20 مارس 2023 رویترز

 • تقویم اقتصادی 21 مارس 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 21 مارس 2023 رویترز

 • تقویم اقتصادی 22 مارس 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 22 مارس 2023 رویترز

 • تقویم اقتصادی 23 مارس 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 23 مارس 2023 رویترز

 • بررسی شاخص اقتصادی تراز تجاری آلمان

  بررسی شاخص اقتصادی تراز تجاری آلمان

 • هزینه مصرف کننده ایالات متحده ضعیف تر از انتظار در معیار اصلی اما چسبنده در معیار خالص

  هزینه مصرف کننده ایالات متحده ضعیف تر از انتظار در معیار اصلی اما چسبنده در معیار خالص

 • روند کاهشی هزینه تولید کننده ادامه دارد

  روند کاهشی هزینه تولید کننده ادامه دارد

 • گزارش قدرتمند مدیران خرید ایالات متحده در نظرسنجی مقدماتی مارس

  گزارش قدرتمند مدیران خرید ایالات متحده در نظرسنجی مقدماتی مارس

 • کاهش اطمینان مصرف کننده در ماه آوریل

  کاهش اطمینان مصرف کننده در ماه آوریل

 • گزارش بهتر از انتظار بخش تولیدی ISM PMI در ماه آوریل

  گزارش بهتر از انتظار بخش تولیدی ISM PMI در ماه آوریل

 • شاخص گشایش شغلی و گردش کار ایالات متحده JOLTSمجدد و این بار در ارزیابی ماه مارس کاهش پیدا کرد

  شاخص گشایش شغلی و گردش کار ایالات متحده JOLTSمجدد و این بار در ارزیابی ماه مارس کاهش پیدا کرد

 • فدرال رزرو با افزایش مطابق انتظار نرخ بهره سیگنال مکث در چرخه افزایش را صادر کرد.

  فدرال رزرو با افزایش مطابق انتظار نرخ بهره سیگنال مکث در چرخه افزایش را صادر کرد.

 • گزارش همچنان خوب NFP در ماه آوریل

  گزارش همچنان خوب NFP در ماه آوریل

 • گزارش تقریبا مطابق انتظار تورم ایالات متحده در ماه آوریل

  گزارش تقریبا مطابق انتظار تورم ایالات متحده در ماه آوریل

 • انتظارات تورمی بلند مدت سنتیمنت دانشگاه میشیگان به بالاترین سطح خود از ۲۰۱۱ رسید.

  انتظارات تورمی بلند مدت سنتیمنت دانشگاه میشیگان به بالاترین سطح خود از ۲۰۱۱ رسید.

 • افزایش نرخ بیکاری انگلستان

  افزایش نرخ بیکاری انگلستان

 • گزارش بهتر از انتظار مدعیان هفتگی بیمه بیکاری همچنان نشان دهنده بازار کار داغ

  گزارش بهتر از انتظار مدعیان هفتگی بیمه بیکاری همچنان نشان دهنده بازار کار داغ

 • تقویم اقتصادی 19می 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 19می 2023 رویترز

 • تقویم اقتصادی 24می 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 24می 2023 رویترز

 • تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد

  تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد

 • گزارش قدرتمند مدعیان هفتگی بیمه بیکاری و Prelim GDP از افزایش 0.25% نرخ تا جولای حمایت می کنند

  گزارش قدرتمند مدعیان هفتگی بیمه بیکاری و Prelim GDP از افزایش 0.25% نرخ تا جولای حمایت می کنند

 • گزارش قویتر از انتظار Core PCE برای ماه آوریل

  گزارش قویتر از انتظار Core PCE برای ماه آوریل

 • گزارش ماه آوریل گشایش شغلی آمریکا نشان می دهد شرکت ها هنوز هم برای یافتن کارگر تلاش می کنند

  گزارش ماه آوریل گشایش شغلی آمریکا نشان می دهد شرکت ها هنوز هم برای یافتن کارگر تلاش می کنند

 • گزارش ADP: تورم ناشی از دستمزد ممکن است با وجود استخدام قوی، برای اقتصاد کمتر نگران کننده باشد.

  گزارش ADP: تورم ناشی از دستمزد ممکن است با وجود استخدام قوی، برای اقتصاد کمتر نگران کننده باشد.

 • کاهش فشار های تورمی در مولفه هزینه های پرداخت شده می تواند خبر خوبی برای فدرال رزرو باشد

  کاهش فشار های تورمی در مولفه هزینه های پرداخت شده می تواند خبر خوبی برای فدرال رزرو باشد

 • گزارش ضعیف تر از انتظار بخش خدماتی ISM PMI در ماه می

  گزارش ضعیف تر از انتظار بخش خدماتی ISM PMI در ماه می

 • تقویم اقتصادی 6جون 2023 رویترز

  تقویم اقتصادی 6جون 2023 رویترز