Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه دسامبر ...

شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه دسامبر ...

شاخص تغییرات اشتغال کانادا ارزیابی ماه دسامبر 

عدد واقعی ۱۰۴K?

عدد مورد انتظار ۵.۵K

عدد قبلی ۱۰.۱K

 

شاخص نرخ بیکاری

عدد واقعی ۵٪?

عدد مورد انتظار ۵.۲٪

عدد قبلی ۵.۱٪

 

?گزارش اشتغال کانادا به شکل غافلگیر کننده ای بهتر از انتظار بازار چاپ شد و چیزی که این گزارش را برجسته تر می کند این است که تغییرات مثبت بیشتر متأثر از کارهای تمام وقت بوده است.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید