Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید انگلستان در ارزیابی مقدماتی ماه فوریه...

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید انگلستان  در ارزیابی مقدماتی ماه فوریه...

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید انگلستان  در ارزیابی مقدماتی ماه فوریه 

عدد واقعی ۵۳.۳?

عدد مورد انتظار ۴۹.۲

عدد گذشته ۴۸.۷

 

 

شاخص بخش تولیدی مدیران خرید انگلستان در ارزیابی مقدماتی ماه فوریه 

عدد واقعی ۴۹.۲?

عدد مورد انتظار ۴۷.۵

عدد گذشته ۴۷

 

موسسه S&P Global:

✅داده‌های بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ PMI برای ماه فوریه نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد در مواجهه با بادهای مخالف از جمله افزایش نرخ‌های بهره، بحران مداوم هزینه‌های زندگی، کمبود نیروی کار و اعتصاب است.

✅در حالی که بسیاری از شرکت‌ها به گزارش شرایط سخت عملیاتی، به ویژه در بخش تولید ادامه می‌دهند، حال و هوای تجاری گسترده‌تر با نشانه‌هایی از اوج‌گیری تورم، بهبود زنجیره تامین و کاهش ریسک‌های رکود افزایش یافته است. استرس ایجاد شده توسط بودجه کوچک پاییز گذشته نیز همچنان در حال خروج از سیستم مالی است.

✅با این حال، در حالی که داده ها نشان می دهد که احتمال رکود کوتاه مدت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، افزایش فشارهای تورمی به طور واضح به ویژه در بخش خدمات یک نگرانی باقی مانده است. به این ترتیب، مقاومت اقتصاد و چسبندگی شاخص‌های نرخ تورم این نظرسنجی، احتمال تشدید سیاست‌های بانک مرکزی انگلیس را بیشتر می‌کند، و به طور بالقوه به تهاجمی‌تر شدن می‌افزاید، که ممکن است انتظارات رشد آینده را کاهش دهد و احتمال رکود را در ادامه سال نباید رد کرد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید