Your browser does not support JavaScript!

افزایش موارد کووید در چین و گزارش فوتی پس از شش ماه...

افزایش موارد کووید در چین و گزارش فوتی پس از شش ماه...

به گفته یک مقام بهداشتی، شهر پکن ۳۱۶ مورد عفونت کووید را در ۲۱ نوامبر تا ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی گزارش کرده است.

📃افزایش موارد کووید در چین و از طرفی گزارش اولین فوتی پس از حدود ۶ ماه سبب شده است تا در اولین روز هفته جدید سنتیمنت به شکل منفی و دلار با ریکاوری زیان های اخیر کار خود را آغاز کند.رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید