Your browser does not support JavaScript!
نماشا

فدرال رزرو مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۲۵٪ افزایش داد و آن را به ۴.۷۵٪ رساند...

فدرال رزرو مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۲۵٪ افزایش داد و آن را به ۴.۷۵٪ رساند...

بیانیه سیاست های پولی:

 

✅ افزایش مداوم نرخ های بهره مناسب خواهد بود.

 

✅اشتغال در ماه های اخیر قوی باقی مانده است، بیکاری پایین است.

 

✅تورم کاهش یافته اما همچنان در سطوح بالایی است.

 

✅فدرال رزرو مجدداً تأکید می کند که شاخص های اخیر نشان دهنده رشد متوسط در مخارج و تولید است.

 

✅جنگ روسیه علیه اوکراین به افزایش عدم اطمینان جهانی کمک می کند و اضافه می کند که به شدت نگران ریسک های تورم است.

 

✅فدرال رزرو چارچوب سیاست، از جمله هدف تورم 2 درصدی را مجدداً تأیید می کند.

 

 

? پس از بیانیه بازار ۸۵٪ روی افزایش ۰.۲۵٪ نرخ بهره برای جلسه مارس ارزشگذاری کرده است.

اینکه فدرال رزرو همچنان به افزایش مداوم و قدرت اشتغال و بیکاری پایین و ریسک های تورمی اشاره دارد به نوعی مخالفت با انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۳ می باشد.

با این حال تاثیر بیانیه محدود است و جریانات اصلی با شروع صحبت های پاول رئیس فدرال رزرو می تواند شکل بگیرد.

 

 

پاول رئیس فدرال رزرو: کار های بیشتری برای انجام دادن داریم.

 

✅به شدت متعهد به بازگرداندن تورم به هدف هستیم.

 

✅اثرات کامل تشدید سریع هنوز احساس نشده است.

 

✅کارهای زیادی در یک سال گذشته انجام شده اما به کارهای بیشتری نیاز داریم.

 

✅ما همچنان به پیش بینی افزایش های مداوم برای رسیدن به موضع محدود کننده کافی ادامه می دهیم.

 

✅احتمالاً باید برای مدتی مواضع محدود کننده را حفظ کنیم.

 

✅برای اطمینان از اینکه تورم در مسیر نزولی قرار دارد، به شواهد قابل توجهی بیشتری نیاز خواهیم داشت.

 

✅ ما به شدت مراقب خطراتی هستیم که تورم برای هر دو طرف ماموریت خود ایجاد می کنیم.

 

✅برای تحقق کامل تأثیرات اقدامات ما زمان لازم است.

 

✅ ما به تصمیم گیری به صورت جلسه به جلسه ادامه خواهیم داد.

 

✅ما شرایط مالی و سایر شرایط را همانطور که خط مشی تعیین می کنیم در نظر می گیریم.

 

✅کاهش تورم احتمالاً مستلزم رشد کمتر از روند و مقداری نرم شدن در بازار کار است. تاریخ نسبت به سیاست های سست پیش از موعد هشدار می دهد.

 

✅تا زمانی که کار تمام شود در این دوره باقی خواهیم ماند.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید