Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش بهتر از انتظار بخش تولیدی ISM PMI در ماه آوریل

گزارش بهتر از انتظار بخش تولیدی ISM PMI در ماه آوریل

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه آوریل 

عدد واقعی ۴۷.۱?

عدد مورد انتظار ۴۶.۸

عدد قبلی ۴۶.۳

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۵۳.۲?

عدد مورد انتظار ۴۹.۴

عدد قبلی ۴۹.۲

 

مولفه اشتغال

عدد واقعی ۵۰.۲?

عدد مورد انتظار ۴۷.۹

عدد قبلی ۴۶.۹

سفارشات جدید

عدد واقعی ۴۵.۷?

عدد مورد انتظار ۴۵.۵

عدد قبلی ۴۴.۳

 

?در این گزارش شرایط فشار های تورمی و مولفه استخدام برجسته هستند که هر دو نسبت به ارقام قبلی با افزایش قابل توجه و بازگشت به بالای مرز ۵۰ همراه بودند.

در واکنش اولیه حرکات صعودی برای دلار و بازدهی باتوجه به افزایش نسبی انتظارات بازار برای نرخ بهره فدرال رزرو مشاهده شد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید