Your browser does not support JavaScript!
نماشا
بررسی وضعیت صعدی AUDCAD

بررسی وضعیت صعدی AUDCAD

روزانه در اشتراک ویژه، وبینارهای زیادی برای مشترکین ارائه میشود. این ویدیو نمونه ایی از وبینارهای روزانه می باشد.جهت دریافت تمامی وبینارهای روزانه میتوانید اشتراک تهیه بفرمایید.

تاریخ وبینار :: 14 اردیبهشت 1402 ساعت 14:00
بررسی رویدادهای مهم این هفته

بررسی رویدادهای مهم این هفته

تاریخ وبینار :: 21 فروردین 1402 ساعت 22:22
مراقب سطح 18 در شاخص ضمنیVIXباشید

مراقب سطح 18 در شاخص ضمنیVIXباشید

تاریخ وبینار :: 10 فروردین 1402 ساعت 12:30
بازیابی کوتاه مدت سهام در پی حمایت فدرال رزرو از SVB

بازیابی کوتاه مدت سهام در پی حمایت فدرال رزرو از SVB

تاریخ وبینار :: 22 اسفند 1401 ساعت 12:30
بررسی فضای بازار پس از ریزش سها وال استریت

بررسی فضای بازار پس از ریزش سها وال استریت

تاریخ وبینار :: 19 اسفند 1401 ساعت 14:30
بازار در انتظار NFP

بازار در انتظار NFP

تاریخ وبینار :: 18 اسفند 1401 ساعت 14:00
پیش نمایش تستیفای جیروم پاول

پیش نمایش تستیفای جیروم پاول

تاریخ وبینار :: 16 اسفند 1401 ساعت 17:52
فضای نزولی برای AUDNZD  پس از نشست رزرو بانک استرالیا

فضای نزولی برای AUDNZD پس از نشست رزرو بانک استرالیا

تاریخ وبینار :: 16 اسفند 1401 ساعت 14:00
بررسی نسشت رزرو بانک استرالیا

بررسی نسشت رزرو بانک استرالیا

تاریخ وبینار :: 15 اسفند 1401 ساعت 23:00