Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه فوریه ...

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه فوریه ...

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه فوریه 

عدد واقعی ۰.۳٪?

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۶٪

 

 

شاخص Core PCE  ارزیابی سالانه ژانویه 

عدد واقعی ۴.۶٪?

عدد مورد انتظار ۴.۷٪

عدد قبلی ۴.۷٪

 

شاخص درآمد شخصی

عدد واقعی ۰.۲٪

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰.۶٪

 

شاخص مصارف شخصی

عدد واقعی ۰.۲٪?

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۱.۸٪

 

?این اعداد باید به فدرال رزرو اطمینان بیشتری بدهد که افزایش تنها ۰.۲۵٪ در آخرین جلسه تصمیم درستی بود و در حال حاضر نیازی به افزایش بالای ۵.۲۵٪ نیست. یک گزارش PCE دیگر قبل از جلسه FOMC در ۳ می ارائه خواهد شد و بازار در حال حاضر با احتمال ۵۵ درصدی برای افزایش ۰.۲۵٪ قیمت گذاری می کند.

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید