Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص هزینه مصرف کننده آلمان ارزیابی ماهانه فوریه ...

شاخص هزینه مصرف کننده آلمان ارزیابی ماهانه فوریه ...

شاخص هزینه مصرف کننده آلمان ارزیابی ماهانه فوریه 

عدد واقعی ۰.۸٪?

عدد مورد انتظار ۰.۵٪

عدد قبلی ۱٪

 

 

شاخص هزینه مصرف کننده HICP ارزیابی سالانه فوریه 

عدد واقعی ۹.۳٪?

عدد مورد انتظار ۹٪

عدد قبلی ۹.۲٪

 

?همانطور که از خوانش های قبلی ایالت های آلمان انتظار می رفت، تورم سرفصل سالانه آلمان بالاتر از تخمین ها و مشابه عدد ژانویه است. خوانش هماهنگ اتحادیه اروپا در ماه فوریه کمی بالاتر از ماه قبل می باشد و دقیقاً مانند داده های فرانسه و اسپانیا روز گذشته، تنها تورم ثابت تر در منطقه یورو را در حال حاضر تأیید می کند.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید