Your browser does not support JavaScript!
نماشا

NFP تقریبا هم راستا با انتظارات...

NFP تقریبا هم راستا با انتظارات...

شاخص NFP ارزیابی ماه مارس 

عدد واقعی ۲۳۶K

عدد مورد انتظار ۲۲۸K

عدد قبلی ۳۱۱K

شاخص متوسط رشد دستمزد ساعتی تغییرات ماهانه

عدد واقعی ۰.۳٪

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۲٪ 

 

شاخص نرخ بیکاری

عدد واقعی ۳.۵٪?

عدد مورد انتظار ۳.۶٪

عدد قبلی ۳.۶٪

 

?با توجه به اینکه پیش از انتشار بازار بر اساس داده های منتشر شده در طول هفته انتظار عدد به مراتب ضعیف تری را برای NFP داشت این گزارش سوپرایزی برای بازار تلقی نشد و بر این اساس شاهد برخی حرکات نزولی برای اوراق و صعودی برای بازدهی هستیم.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید