Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش ضعیف تر از انتظار بخش خدماتی ISM PMI در ماه می

گزارش ضعیف تر از انتظار بخش خدماتی ISM PMI در ماه می

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه می 

عدد واقعی ۵۰.۳?

عدد مورد انتظار ۵۲.۶

عدد قبلی ۵۱.۹

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۵۶.۲?

عدد مورد انتظار ۵۷.۸

عدد قبلی ۵۹.۶

 

مولفه استخدام 

عدد واقعی ۴۹.۲?

عدد مورد انتظار ۵۱

عدد قبلی ۵۰.۸

مولفه سفارشات جدید 

عدد واقعی ۵۲.۹?

عدد مورد انتظار ۵۶.۵

عدد قبلی ۵۶.۱

سفارشات کارخانه ای

عدد واقعی ۰.۴٪?

عدد مورد انتظار ۰.۸٪

عدد قبلی ۰.۹٪ که به عدد ۰.۶٪ اصلاح شد.

 

?پس از گزارش یکدست ضعیف بخش خدماتی ISM PMI واکنش اولیه نزول دلار و بازدهی بوده است با توجه به اینکه گزارش نشان می‌دهد که بخش اصلی اقتصاد ایالات متحده یعنی بخش خدمات با ضعف نسبت به دوره قبل همراه بوده است.

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید