Your browser does not support JavaScript!
نماشا

نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه ژانویه..‌.

نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه ژانویه..‌.

نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه ژانویه 

عدد واقعی ۳.۷٪?

عدد مورد انتظار ۳.۸٪

عدد قبلی ۳.۷٪

 

 

متوسط رشد دستمزد ساعتی همراه با مزایا ارزیابی ژانویه 

عدد واقعی ۵.۷٪

عدد مورد انتظار ۵.۷٪

عدد قبلی ۵.۹٪

 

تغییرات بیکاری ارزیابی ژانویه 

عدد واقعی ۱۱.۲K-?

عدد مورد انتظار ۱۲.۵K

عدد قبلی ۱۲.۹K-

 

 

?این گزارش همچنان تاکید می‌کند که بازار کار بریتانیا با ثبات است و تحت تأثیر کند شدن شرایط اقتصادی قرار نگرفته است.

ارقام دستمزد همچنان داغ است، اما وقتی به دستمزدهای واقعی نگاه می‌کنیم، هنوز مسائلی در مورد تورم وجود دارد که باید توسط قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بررسی شود.

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید