Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش قابل قبول اشتغال انگلستان ...

گزارش قابل قبول اشتغال انگلستان ...

نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه نوامبر 

عدد واقعی ۳.۷٪

عدد مورد انتظار ۳.۷٪

عدد قبلی ۳.۷٪

متوسط رشد دستمزد ساعتی همراه با مزایا ارزیابی نوامبر 

عدد واقعی ۶.۴٪?

عدد مورد انتظار ۶.۲٪

عدد قبلی ۶.۱٪

 

تغییرات بیکاری ارزیابی دسامبر 

عدد واقعی ۱۹.۷K

عدد مورد انتظار ۱۹.۸K

عدد قبلی ۳۰.۵K

 

?با توجه به رشد متوسط دستمزد ساعتی که نشان می دهد مصرف کننده هزینه های زندگی را بهتر مدیریت می کند در واکنش اولیه مقداری حرکات صعودی برای پوند شکل گرفت.

تعداد کارکنان حقوق و دستمزد در بریتانیا ۲۸۰۰۰ (۰.۱٪) در ماه دسامبر افزایش یافته است، با تعدیل اندکی رو به پایین نسبت به رقم نوامبر. در طول سال، افزایش ۶۷۶۰۰۰ نفری در نیروی کار وجود داشت، بنابراین این یک تخمین قابل قبول برای وضعیت بازار کار است.

 

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید