Your browser does not support JavaScript!
نماشا

غافلگیری صعودی هزینه تولید کننده ماه نوامبر ایالات متحده...

غافلگیری صعودی هزینه تولید کننده ماه نوامبر ایالات متحده...

 

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده ارزیابی نوامبر 

عدد واقعی ۰.۳٪?

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰.۲٪

شاخص خالص هزینه تولید کننده 

عدد واقعی ۰.۴٪?

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰٪

هزینه تولید کننده ارزیابی سالانه نوامبر 

عدد واقعی ۷.۴٪

عدد مورد انتظار ۷.۴٪

عدد قبلی ۸٪


خالص هزینه تولید کننده ارزیابی سالانه نوامبر 

عدد واقعی ۶.۲٪?

عدد مورد انتظار ۶٪

عدد قبلی ۶.۷٪


?با اینکه قبل از انتشار پیش بینی می شد اعداد با کاهش مواجه شوند اما غافلگیری صعودی رخ داد و در نتیجه شاهد رشد دلار و نزول شاخص های سهام بودیم با این حال انتظارات بازار برای نرخ های ترمینال تغییر چندانی نکرده است و در همان حوالی ۴.۹۵٪ باقی مانده است.
در ادامه گزارش احتمالی نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال می تواند مورد توجه باشد.

 

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید