Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه دسامبر ...

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه دسامبر ...

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه دسامبر 

عدد واقعی ۴۹.۶?

عدد مورد انتظار ۵۵

عدد قبلی ۵۶.۵

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۶۷.۶?

عدد مورد انتظار ۷۱.۵

عدد قبلی ۷۰

 

مولفه استخدام 

عدد واقعی ۴۹.۸?

عدد مورد انتظار ۵۰.۲

عدد قبلی ۵۱.۵

مولفه سفارشات جدید 

عدد واقعی ۴۵.۲?

عدد مورد انتظار ۵۸.۵

عدد قبلی ۵۶

 

?گزارش ضعیف برای بخش خدماتی ISM PMI  که به فشار نزولی دلار آمریکا اضافه کرده است.

بخش خدماتی حدود ۷۰٪ از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهد بنابراین اگر به اهمیت آن باور داشته باشیم این گزارش نشان می دهد که اقتصاد در نزول قرار دارد.

با این حال این تنها یک گزارش بر اساس نظر سنجی صورت گرفته است و داده سخت محسوب نمی شود.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید