Your browser does not support JavaScript!
نماشا

تورم Core PCE ماهانه ضعیف تر از انتظارات ‌...

تورم Core PCE ماهانه ضعیف تر از انتظارات ‌...

 

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه اکتبر 

عدد واقعی ۰.۲٪?

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۵٪

شاخص Core PCE  ارزیابی سالانه سپتامبر 

عدد واقعی ۵٪

عدد مورد انتظار ۵٪

عدد قبلی ۵.۱٪

شاخص درآمد شخصی

عدد واقعی ۰.۷٪?

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۰.۴٪

شاخص مصارف شخصی

عدد واقعی ۰.۸٪

عدد مورد انتظار ۰.۸٪

عدد قبلی ۰.۶٪

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری

عدد واقعی ۲۲۵K?

عدد مورد انتظار ۲۳۴K

عدد قبلی ۲۴۰K


?این ارقام برای دارایی های ریسکی مجدد مثبت هستند چراکه به معنای کاهش فشار تورمی ماهانه در Core PCE  می باشد و از طرفی داده های درآمد شخصی و مصارف شخصی نیز در وضعیت خوبی قرار دارند .

 

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید