Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش بسیار بهتر از انتظار و به اصطلاح داغ بازار کار انگلستان باعث تقویت پوند شد.

گزارش بسیار بهتر از انتظار و به اصطلاح داغ بازار کار انگلستان باعث تقویت پوند شد.

نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه آوریل 

عدد واقعی ۳.۸٪?

عدد مورد انتظار ۴٪

عدد قبلی ۳.۹٪

متوسط رشد دستمزد ساعتی همراه با مزایا ارزیابی مارس 

عدد واقعی ۶.۵٪?

عدد مورد انتظار ۶.۱٪

عدد قبلی ۵.۸٪ که به عدد ۶.۱٪ اصلاح شد.

تغییرات بیکاری ارزیابی می

عدد واقعی ۱۳.۶K-?

عدد مورد انتظار ۲۱.۴K

عدد قبلی ۴۶.۷K که به عدد ۲۳.۴K اصلاح شد.

 

?گزارش بسیار بهتر از انتظار و به اصطلاح داغ بازار کار انگلستان باعث تقویت پوند شد.

نه تنها نرخ بیکاری کاهش یافت، بلکه حقوق و دستمزد دوباره رشد کرد و سقوط در آوریل افزایش اشتغال نیز مورد بازنگری قرار گرفت. علاوه بر این و شاید مهمتر از آن برای بانک مرکزی انگلستان، این است که رشد دستمزدها با تجدید نظرهای قوی تر اعداد قبلی، همچنان بالاتر می رود.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید