Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه دسامبر...

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه دسامبر...

شاخص Core PCE ایالات متحده ارزیابی ماه دسامبر 

عدد واقعی ۰.۳٪

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۲٪

 

شاخص Core PCE  ارزیابی سالانه دسامبر 

عدد واقعی ۴.۴٪

عدد مورد انتظار ۴.۴٪

عدد قبلی ۴.۷٪

 

شاخص درآمد شخصی

عدد واقعی ۰.۲٪

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰.۴٪

 

شاخص مصارف شخصی

عدد واقعی ۰.۲٪-

عدد مورد انتظار ۰.۱٪-

عدد قبلی ۰.۱٪

 

?با توجه به اینکه داده ها در مجموع هم راستا با انتظارات بازار چاپ شدند و از آنجا که پیش از انتشار دلار و بازدهی اوراق قرضه ده ساله حالت صعودی داشتند کمی شاهد پرایس اکشن در شایعه بخر و در واقعیت بفروش هستیم اما در مجموع عدم شگفتی در داده ها می تواند منجر به حرکات میکس شود.

این گزارش نشان می دهد که تورم در حال کاهش است، اما سرعت کاهش کند شده است و در واقع متوقف شده است. بنابراین اگر نزول تورم در اینجا متوقف شود، برای فدرال رزرو بسیار بالاست.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید