Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص تولید ناخالص داخلی GDP انگلستان تغییرات ماهانه دسامبر...

شاخص تولید ناخالص داخلی GDP انگلستان تغییرات ماهانه دسامبر...

شاخص تولید ناخالص داخلی GDP انگلستان تغییرات ماهانه دسامبر 

 

عدد واقعی ۰.۵٪-?

عدد مورد انتظار ۰.۳٪-

عدد قبلی ۰.۱٪

 

تغییرات GDP فصل چهارم

عدد واقعی ۰٪

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۳٪-

 

شاخص تولیدات صنعتی 

عدد واقعی ۰.۳٪?

عدد مورد انتظار ۰.۲٪-

عدد قبلی ۰.۲٪-

 

 

شاخص تولیدات کارخانه ای 

عدد واقعی ۰٪?

عدد مورد انتظار ۰.۲٪-

عدد قبلی ۰.۵٪-

 

 

?علیرغم رقم پایین تر در دسامبر، تولید ناخالص داخلی بریتانیا در فصل پایانی سال ثابت بود. با نگاهی به جزئیات داده های ماهانه، بخش خدمات 0.8 درصد کاهش یافت در حالی که تولید تولید 0.3 درصد رشد کرد. بخش ساخت و ساز در ماه ثابت بود.

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید