Your browser does not support JavaScript!
نماشا
 • چه کسی جایگزین لیز تراس خواهد شد؟

  چه کسی جایگزین لیز تراس خواهد شد؟

 • رویدادهای مورد توجه امروز بازار:

  رویدادهای مورد توجه امروز بازار:

 • ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلستان

  ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلستان

 • هانت وزیر خزانه داری انگلستان: تاخیر در برنامه مالی میان مدت تا ۱۷ نوامبر بهترین راه برای اطمینان از اتخاذ تصمیمات درست است....

  هانت وزیر خزانه داری انگلستان: تاخیر در برنامه مالی میان مدت تا ۱۷ نوامبر بهترین راه برای اطمینان از اتخاذ تصمیمات درست است....

 • بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را از ۲.۲۵٪ به ۳٪ رساند...

  بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را از ۲.۲۵٪ به ۳٪ رساند...

 • کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند شمالی: فکر می‌کنم تا پایان سال می‌توان توافقی درباره پروتکل ایرلند شمالی انجام داد...

  کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند شمالی: فکر می‌کنم تا پایان سال می‌توان توافقی درباره پروتکل ایرلند شمالی انجام داد...

 • ارقام تورمی بالای هزینه مصرف کننده انگلستان در ماه اکتبر...

  ارقام تورمی بالای هزینه مصرف کننده انگلستان در ماه اکتبر...

 • جفت ارز GBP/USD صعود می کند اگرچه که به دلیل سایه بلند کندل روزانه سه شنبه در موقعیت نامطلوبی قرار دارد

  جفت ارز GBP/USD صعود می کند اگرچه که به دلیل سایه بلند کندل روزانه سه شنبه در موقعیت نامطلوبی قرار دارد

 • رشد GDP انگلستان نسبت به ماه سپتمبر اما ریسک های رکود همچنان وجود دارند...

  رشد GDP انگلستان نسبت به ماه سپتمبر اما ریسک های رکود همچنان وجود دارند...

 • افزایش تغییرات بیکاری انگلستان در ماه نوامبر ...

  افزایش تغییرات بیکاری انگلستان در ماه نوامبر ...

 • کاهش تورم انگلستان در ماه نوامبر...

  کاهش تورم انگلستان در ماه نوامبر...

 • بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۵٪ افزایش داد و آن را از ۳٪ به ۳.۵٪ رساند.

  بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۵٪ افزایش داد و آن را از ۳٪ به ۳.۵٪ رساند.

 • گزارش قابل قبول اشتغال انگلستان ...

  گزارش قابل قبول اشتغال انگلستان ...

 • هزینه مصرف کننده ماه مارس انگلستان نگرانی جدید برای بانک مرکزی

  هزینه مصرف کننده ماه مارس انگلستان نگرانی جدید برای بانک مرکزی

 • بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را مطابق انتظار ۰.۲۵٪ افزایش داد و آن را به ۴.۵٪ رساند.

  بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را مطابق انتظار ۰.۲۵٪ افزایش داد و آن را به ۴.۵٪ رساند.

 • افزایش نرخ بیکاری انگلستان

  افزایش نرخ بیکاری انگلستان

 • تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد

  تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد

 • گزارش بسیار بهتر از انتظار و به اصطلاح داغ بازار کار انگلستان باعث تقویت پوند شد.

  گزارش بسیار بهتر از انتظار و به اصطلاح داغ بازار کار انگلستان باعث تقویت پوند شد.

 • هزینه مصرف کننده انگلستان همچنان بانک مرکزی را با ارقام قوی سوپرایز می کند

  هزینه مصرف کننده انگلستان همچنان بانک مرکزی را با ارقام قوی سوپرایز می کند

 • بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را ۰.۵٪ افزایش داد و آن را به ۵٪ رساند.

  بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را ۰.۵٪ افزایش داد و آن را به ۵٪ رساند.

 • افت پوند پس از گزارش ضعیف تر از انتظار هزینه مصرف کننده ماه ژوئن

  افت پوند پس از گزارش ضعیف تر از انتظار هزینه مصرف کننده ماه ژوئن

 • پوند هفته مهمی را پیش رو دارد که شاخص های اقتصادی بریتانیا بر سیاست بانک مرکزی انگلیس تأثیر می گذارد

  پوند هفته مهمی را پیش رو دارد که شاخص های اقتصادی بریتانیا بر سیاست بانک مرکزی انگلیس تأثیر می گذارد

 • احتمال افزایش نرخ بهره برای بانک مرکزی انگلستان کاهش یافته است.

  احتمال افزایش نرخ بهره برای بانک مرکزی انگلستان کاهش یافته است.