Your browser does not support JavaScript!
 • پوند انگلستان

  پوند انگلستان

 • چه کسی جایگزین لیز تراس خواهد شد؟

  چه کسی جایگزین لیز تراس خواهد شد؟

 • رویدادهای مورد توجه امروز بازار:

  رویدادهای مورد توجه امروز بازار:

 • ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلستان

  ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلستان

 • هانت وزیر خزانه داری انگلستان: تاخیر در برنامه مالی میان مدت تا ۱۷ نوامبر بهترین راه برای اطمینان از اتخاذ تصمیمات درست است....

  هانت وزیر خزانه داری انگلستان: تاخیر در برنامه مالی میان مدت تا ۱۷ نوامبر بهترین راه برای اطمینان از اتخاذ تصمیمات درست است....

 • بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را از ۲.۲۵٪ به ۳٪ رساند...

  بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۷۵٪ افزایش داد و آن را از ۲.۲۵٪ به ۳٪ رساند...

 • کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند شمالی: فکر می‌کنم تا پایان سال می‌توان توافقی درباره پروتکل ایرلند شمالی انجام داد...

  کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند شمالی: فکر می‌کنم تا پایان سال می‌توان توافقی درباره پروتکل ایرلند شمالی انجام داد...

 • ارقام تورمی بالای هزینه مصرف کننده انگلستان در ماه اکتبر...

  ارقام تورمی بالای هزینه مصرف کننده انگلستان در ماه اکتبر...

 • جفت ارز GBP/USD صعود می کند اگرچه که به دلیل سایه بلند کندل روزانه سه شنبه در موقعیت نامطلوبی قرار دارد

  جفت ارز GBP/USD صعود می کند اگرچه که به دلیل سایه بلند کندل روزانه سه شنبه در موقعیت نامطلوبی قرار دارد

 • رشد GDP انگلستان نسبت به ماه سپتمبر اما ریسک های رکود همچنان وجود دارند...

  رشد GDP انگلستان نسبت به ماه سپتمبر اما ریسک های رکود همچنان وجود دارند...

 • افزایش تغییرات بیکاری انگلستان در ماه نوامبر ...

  افزایش تغییرات بیکاری انگلستان در ماه نوامبر ...

 • کاهش تورم انگلستان در ماه نوامبر...

  کاهش تورم انگلستان در ماه نوامبر...

 • بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۵٪ افزایش داد و آن را از ۳٪ به ۳.۵٪ رساند.

  بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظار نرخ بهره خود را ۰.۵٪ افزایش داد و آن را از ۳٪ به ۳.۵٪ رساند.

 • گزارش قابل قبول اشتغال انگلستان ...

  گزارش قابل قبول اشتغال انگلستان ...

 • هزینه مصرف کننده ماه مارس انگلستان نگرانی جدید برای بانک مرکزی

  هزینه مصرف کننده ماه مارس انگلستان نگرانی جدید برای بانک مرکزی

 • بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را مطابق انتظار ۰.۲۵٪ افزایش داد و آن را به ۴.۵٪ رساند.

  بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را مطابق انتظار ۰.۲۵٪ افزایش داد و آن را به ۴.۵٪ رساند.

 • افزایش نرخ بیکاری انگلستان

  افزایش نرخ بیکاری انگلستان

 • احتمال افزایش نرخ بهره برای بانک مرکزی انگلستان کاهش یافته است.

  احتمال افزایش نرخ بهره برای بانک مرکزی انگلستان کاهش یافته است.

 • تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد

  تورم ماه آوریل انگلستان همچنان سیگنال تشدید سیاست پولی بانک مرکزی را می دهد