Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش همچنان خوب NFP در ماه آوریل

گزارش همچنان خوب NFP در ماه آوریل

شاخص NFP ارزیابی ماه آوریل 

عدد واقعی ۲۵۳K?

عدد مورد انتظار ۱۸۱K

عدد قبلی ۲۳۶K که به ۱۶۵K اصلاح شد

شاخص متوسط رشد دستمزد ساعتی تغییرات ماهانه

عدد واقعی ۰.۵٪?

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۳٪ 

 

شاخص نرخ بیکاری

عدد واقعی ۳.۴٪?

عدد مورد انتظار ۳.۶٪

عدد قبلی ۳.۵٪

 

?اصلاح نزولی عدد قبلی NFP کمی اهمیت غلبه بر انتظارات عدد واقعی امروز را کاهش می دهد اما متوسط رشد دستمزد ساعتی چه در معیار ماهانه و چه سالانه همچنان نشان از داغ بودن فشار های تورمی در گزارش اشتغال دارد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید