Your browser does not support JavaScript!

گزارش همچنان خوب NFP در ماه آوریل

گزارش همچنان خوب NFP در ماه آوریل

شاخص NFP ارزیابی ماه آوریل 

عدد واقعی ۲۵۳K🔺

عدد مورد انتظار ۱۸۱K

عدد قبلی ۲۳۶K که به ۱۶۵K اصلاح شد

شاخص متوسط رشد دستمزد ساعتی تغییرات ماهانه

عدد واقعی ۰.۵٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۳٪ 

 

شاخص نرخ بیکاری

عدد واقعی ۳.۴٪🔻

عدد مورد انتظار ۳.۶٪

عدد قبلی ۳.۵٪

 

📃اصلاح نزولی عدد قبلی NFP کمی اهمیت غلبه بر انتظارات عدد واقعی امروز را کاهش می دهد اما متوسط رشد دستمزد ساعتی چه در معیار ماهانه و چه سالانه همچنان نشان از داغ بودن فشار های تورمی در گزارش اشتغال دارد.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید