Your browser does not support JavaScript!

جهش شاخص دلار آمریکا پس از گزارش خوب اشتغال و افزایش غافلگیر کننده متوسط رشد دستمزد ساعتی به عدد ۰.۶٪...

بر اساس شاخص مدیران خرید ISM، فعالیت اقتصادی ایالات متحده در بخش تولید در ماه گذشته برای اولین بار از ماه می ۲۰۲۰ پس از ۲۹ ماه رشد کاهش یافت....

تورم Core PCE ماهانه ضعیف تر از انتظارات ‌...

پاول رئیس فدرال رزرو : فدرال رزرو ممکن است به زودی نشست دسامبر FOMC سرعت افزایش نرخ بهره را آهسته کند...

شاخص ADP ایالات متحده ضعیف تر از انتظارات در ماه نوامبر ما تخمین ثانویه تولید ناخالص داخلی قویتر...

شاخص اصلی هزینه مصرف کننده ناحیه یورو کمی پایین تر از انتظارات...

سازمان بهداشت چین: مقامات چین باید از محدود کردن بیش از حد کووید جلوگیری کنند...

اقتصاد آلمان در حال ارسال سیگنال های امید است...

نکات مهم صورتجلسه نشست ماه نوامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو: اکثر مقامات فدرال رزرو از کند کردن سرعت افزایش نرخ بهره به زودی حمایت کردند...

طبق یافته‌های نظرسنجی اولیه PMI، شرایط کسب‌وکار در سراسر ایالات متحده در ماه نوامبر بدتر شد...

جهش شاخص دلار آمریکا پس از گزارش خوب اشتغال و افزایش غافلگیر کننده متوسط رشد دستمزد ساعتی به عدد ۰.۶٪...
خبرهای

جهش شاخص دلار آمریکا پس از گزارش خوب اشتغال و افزایش غافلگیر کننده متوسط رشد دستمزد ساعتی به عدد ۰.۶٪...

11 آذر 1401
بر اساس شاخص مدیران خرید ISM، فعالیت اقتصادی ایالات متحده در بخش تولید در ماه گذشته برای اولین بار از ماه می ۲۰۲۰ پس از ۲۹ ماه رشد کاهش یافت....
خبرهای

بر اساس شاخص مدیران خرید ISM، فعالیت اقتصادی ایالات متحده در بخش تولید در ماه گذشته برای اولین بار از ماه می ۲۰۲۰ پس از ۲۹ ماه رشد کاهش یافت....

10 آذر 1401
تورم Core PCE ماهانه ضعیف تر از انتظارات ‌...
خبرهای

تورم Core PCE ماهانه ضعیف تر از انتظارات ‌...

10 آذر 1401
پاول رئیس فدرال رزرو : فدرال رزرو ممکن است به زودی نشست دسامبر FOMC سرعت افزایش نرخ بهره را آهسته کند...
خبرهای

پاول رئیس فدرال رزرو : فدرال رزرو ممکن است به زودی نشست دسامبر FOMC سرعت افزایش نرخ بهره را آهسته کند...

9 آذر 1401
شاخص ADP ایالات متحده ضعیف تر از انتظارات در ماه نوامبر ما تخمین ثانویه تولید ناخالص داخلی قویتر...
خبرهای

شاخص ADP ایالات متحده ضعیف تر از انتظارات در ماه نوامبر ما تخمین ثانویه تولید ناخالص داخلی قویتر...

9 آذر 1401
خبرهای بازار مالی
آرشیو
تحلیل بازار
آرشیو
انتخاب سردبیر
گالری ویدئو
آرشیو
وبینار فارکس
همکاران فارکس