Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه دسامبر ...

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه دسامبر ...

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه دسامبر 

عدد واقعی ۴۸.۴?

عدد مورد انتظار ۴۸.۵

عدد قبلی ۴۹

 

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۳۹.۴?

عدد مورد انتظار ۴۲.۵

عدد قبلی ۴۳

 

مولفه اشتغال

عدد واقعی ۵۱.۴?

عدد مورد انتظار ۴۹.۱

عدد قبلی ۴۸.۴

 

سفارشات جدید

عدد واقعی ۴۵.۲?

عدد مورد انتظار ۴۸.۱

عدد قبلی ۴۷.۲

 

شاخص گشایش شغلی و گردش کار ارزیابی نوامبر

عدد واقعی ۱۰.۴۵۸M

عدد مورد انتظار ۱۰M

عدد قبلی ۱۰.۳۳۴M

 

? شاخص اصلی تنها کمی ضعیف تر از انتظارات بازار بوده و غافلگیری ایجاد نمی کند از طرفی مولفه هزینه های پرداخت شده با کاهش بیشتر همراه بوده که نشان از کاهش فشار های تورمی دارد اما در سمت مقابل وضعیت اشتغال همچنان خوب است که اثر منفی برای دلار را خنثی می کند.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید