Your browser does not support JavaScript!
نماشا

افزایش تغییرات بیکاری انگلستان در ماه نوامبر ...

افزایش تغییرات بیکاری انگلستان در ماه نوامبر ...

 

نرخ بیکاری انگلستان ارزیابی ماه اکتبر 

عدد واقعی ۳.۷٪

عدد مورد انتظار ۳.۷٪

عدد قبلی ۳.۶٪

متوسط رشد دستمزد ساعتی همراه با مزایا ارزیابی اکتبر 

عدد واقعی ۶.۱٪

عدد مورد انتظار ۶.۱٪

عدد قبلی ۶٪


تغییرات بیکاری ارزیابی نوامبر 

عدد واقعی ۳۰.۵K?

عدد مورد انتظار ۳.۵K

عدد قبلی ۳.۳K

?این گزارش نشان می‌دهد که شرایط بازار کار همچنان در بریتانیا خوب است و از فوریه 2020 افزایش 3.2 درصدی در کارکنان حقوق و دستمزد مشاهده شده است.
 با این حال، رشد دستمزد در شرایط واقعی (تعدیل تورم) همچنان به کاهش خود ادامه می‌دهد، هم در مجموع و هم به طور منظم و این تنها نشان می دهد که شرایط کار و زندگی در حال حاضر چقدر دشوار است.
در ماه آگوست تا اکتبر، رشد دستمزد 2.7 درصد کاهش یافت که یکی از بزرگترین کاهش ها از زمان شروع رکوردهای مشابه در سال 2001 است.

 

تگ ها :

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید