Your browser does not support JavaScript!
نماشا

روند کاهشی هزینه تولید کننده ادامه دارد

روند کاهشی هزینه تولید کننده ادامه دارد

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده ارزیابی مارس 

عدد واقعی ۰.۵٪-?

عدد مورد انتظار ۰٪

عدد قبلی ۰.۱٪-

شاخص خالص هزینه تولید کننده 

عدد واقعی ۰.۱٪-?

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰٪

هزینه تولید کننده سالانه مارس

عدد واقعی ۲.۷٪?

عدد مورد انتظار ۳٪

عدد قبلی ۴.۶٪

خالص هزینه تولید کننده سالانه مارس

عدد واقعی ۳.۴٪

عدد مورد انتظار ۳.۴٪

عدد قبلی ۴.۴٪

مدعیان هفتگی بیمه بیکاری

عدد واقعی ۲۳۹K?

عدد مورد انتظار ۲۳۳K

عدد قبلی ۲۲۸K

مدعیان همچنان بیکار

عدد واقعی ۱.۸۱M?

عدد مورد انتظار ۱.۸۱۴M

عدد قبلی ۱.۸۲۳M

? اعداد ماه به ماه در بازگشت به جولای گذشته تقریباً ثابت بوده‌اند. PPI نشان می‌دهد در حال حاضر تورم زیادی وجود ندارد. این می تواند با تغییرات در قیمت کالاها تغییر کند، اما در حال حاضر حس بازارها این است که ما در حال تغییر به دنیای با تورم کمتر هستیم.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید