Your browser does not support JavaScript!
نماشا

بخش خدماتی ISM PMI همچنان بهتر از انتظارات

بخش خدماتی ISM PMI  همچنان بهتر از انتظارات

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه فوریه 

عدد واقعی ۵۵.۱?

عدد مورد انتظار ۵۴.۵

عدد قبلی ۵۵.۲

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۶۵.۶?

عدد مورد انتظار ۶۴.۵

عدد قبلی ۶۷.۸

 

مولفه استخدام 

عدد واقعی ۵۴?

عدد مورد انتظار ۴۹.۸

عدد قبلی ۵۰

مولفه سفارشات جدید 

عدد واقعی ۶۲.۶?

عدد مورد انتظار ۵۸.۵

عدد قبلی ۶۰.۴

?جهش قوی در سفارشات جدید برجسته است. قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافتند، اما نه زیاد و شاید نه به اندازه کافی.

 دلار آمریکا در واکنش به این گزارش به همراه بازدهی اوراق قرضه ده ساله تقویت شد اما در بازار نرخ های بهره تغییر چندانی در ارزشگذاری ها رخ نداده است.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید