Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماه مارس ضعیف تر از انتظار

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده  در ارزیابی ماه مارس ضعیف تر از انتظار

شاخص بخش خدماتی ISM PMI ایالات متحده ارزیابی ماه مارس 

عدد واقعی ۵۱.۲?

عدد مورد انتظار ۵۴.۳

عدد قبلی ۵۵.۱

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۵۹.۵?

عدد مورد انتظار ۶۵.۲

عدد قبلی ۶۵.۶

 

مولفه استخدام 

عدد واقعی ۵۱.۳?

عدد مورد انتظار ۵۲

عدد قبلی ۵۴

مولفه سفارشات جدید 

عدد واقعی ۵۲.۲?

عدد مورد انتظار ۵۷.۶

عدد قبلی ۶۲.۶

 

?هر چهار مولفه ضعیف تر از انتظارات و اعداد قبلی بودند به طوریکه سفارشات جدید شدیدترین نزول را داشت که نشان از کندی رشد اقتصادی می دهد.

در واکنش به داده ها بازدهی اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده و انتظارات بازار برای نرخ بهره فدرال رزرو در انتهای سال با نزول بیشتری مواجه شدند.

اکنون سوال این است: آیا اقتصاد به سرعت از شکست بانکی بهبود می یابد؟ یا آیا تغییر پایداری در روانشناسی بازار و مصرف کننده وجود دارد؟ تا ماه آینده نمی‌دانیم، اما حداقل تورم پایین‌تر به فدرال رزرو آرامش می‌دهد.

توجه داشته باشید که ما در ماه ژانویه نیز شاهد کاهش در این نظرسنجی بودیم، ولی به سرعت به حالت اولیه برگشت. این برای این نظرسنجی که معمولاً یک فشارسنج آینده‌نگر عالی است، غیرمعمول است.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید