Your browser does not support JavaScript!
نماشا

جهش شاخص دلار آمریکا پس از گزارش خوب اشتغال و افزایش غافلگیر کننده متوسط رشد دستمزد ساعتی به عدد ۰.۶٪...

جهش شاخص دلار آمریکا پس از گزارش خوب اشتغال و افزایش غافلگیر کننده متوسط رشد دستمزد ساعتی به عدد ۰.۶٪...

 

شاخص NFP ارزیابی ماه نوامبر 

عدد واقعی ۲۶۳K?

عدد مورد انتظار ۲۰۰K

عدد قبلی ۲۶۱K

شاخص متوسط رشد دستمزد ساعتی تغییرات ماهانه

عدد واقعی ۰.۶٪?

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۴٪ 


شاخص نرخ بیکاری

عدد واقعی ۳.۷٪

عدد مورد انتظار ۳.۷٪

عدد قبلی ۳.۷٪


?گزارش خوب دیگر از اشتغال ایالات متحده که باعث شد تا سواپ های فدرال رزرو نرخ ترمینال را حدود ۴.۹۵٪ تخمین بزنند با این حال پس از سخنرانی روز چهارشنبه آقای پاول و لحن کمتر هاوکیش انتظار بر این است که تقویت دلار آمریکا متأثر از این داده موقتی باشد.

 

جهش شاخص دلار آمریکا پس از گزارش خوب اشتغال و افزایش غافلگیر کننده متوسط رشد دستمزد ساعتی به عدد ۰.۶٪

?پس از صحبت های جیروم پاول رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه مبنی بر اینکه به محض جلسه دسامبر به دنبال کاهش سرعت افزایش نرخ بهره خواهند بود و به‌دنبال رقم ضعیف تر از انتظار شاخص هزینه مصرف کننده ماه اکتبر روند دلار همچنان علی رغم اصلاحی ها نزولی به نظر می رسد.
با این حال گزارش ۱۳ دسامبر شاخص هزینه مصرف کننده درست یک روز پیش از جلسه ۱۴ دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برای مسیر بعدی دلار بسیار با اهمیت خواهد بود.

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید