Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی مقدماتی سالانه مارس ...

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی مقدماتی سالانه مارس ...

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی مقدماتی سالانه مارس 

عدد واقعی ۶.۹٪?

عدد مورد انتظار ۷.۱٪

عدد قبلی ۸.۵٪

 

 

شاخص خالص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی مارس 

عدد واقعی ۵.۷٪

عدد مورد انتظار ۵.۷٪

عدد قبلی ۵.۶٪

?تورم سالانه سرفصل کاهش قابل توجهی دارد، اما بار دیگر، یک هشدار بسیار مهم در ارتباط با آن وجود دارد. تعدیل اثرات پایه به دلیل افزایش قیمت نفت در سال گذشته در نتیجه درگیری روسیه و اوکراین، دلیل اصلی کاهش این رقم نسبت به سال گذشته است. با نگاهی به تورم خالص سالانه میبینیم که رکورد دیگری در منطقه یورو، بالاتر از ماه فوریه ثبت شده است.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید