Your browser does not support JavaScript!
نماشا

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی مقدماتی سالانه فوریه ...

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی مقدماتی سالانه فوریه ...

شاخص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی مقدماتی سالانه فوریه 

عدد واقعی ۸.۵٪?

عدد مورد انتظار ۸.۳٪

عدد قبلی ۸.۶٪

 

 

شاخص خالص هزینه مصرف کننده ناحیه یورو ارزیابی فوریه 

عدد واقعی ۵.۶٪?

عدد مورد انتظار ۵.۳٪

عدد قبلی ۵.۳٪

 

?تورم سالانه سرفصل در مقایسه با ژانویه اندکی کاهش یافته، حتی اگر از برآوردها پیشی گرفته باشد، اما نکته اصلی در اینجا این است که در عوض شاهد افزایش دیگری در تورم خالص سالانه هستیم. مشاهده می‌شود که این رقم در ماه فوریه به 5.6 درصد افزایش یافته و این تنها سخنان هاوکیش سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا را توجیه می‌کند.

با این حال بسیاری از نکات هاوکیش از منظر نرخ های بهره بانک مرکزی اروپا در انتطارات بازار از قبل لحاظ شده است.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید