Your browser does not support JavaScript!
نماشا

گزارش یکدست ضعیف بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه مارس

گزارش یکدست ضعیف بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه مارس

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ارزیابی ماه مارس 

عدد واقعی ۴۶.۳?

عدد مورد انتظار ۴۷.۵

عدد قبلی ۴۷.۷

مولفه هزینه های پرداخت شده

عدد واقعی ۴۹.۲?

عدد مورد انتظار ۵۱.۲

عدد قبلی ۵۱.۳

 

مولفه اشتغال

عدد واقعی ۴۶.۹?

عدد مورد انتظار ۴۹.۸

عدد قبلی ۴۹.۱

سفارشات جدید

عدد واقعی ۴۴.۳?

عدد مورد انتظار ۴۴.۶

عدد قبلی ۴۷

?پس از این گزارش یکدست ضعیف تر از انتظار انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای جلسه ماه می کمی پایین آمد که این امر به تقویت نسبی سنتیمنت و تضعیف شاخص دلار و بازدهی کمک کرد.

با این حال به مقطعی خواهیم رسید که در پایان چرخه افزایش نرخ بهره داده های اقتصادی بد برای سنتیمنت نیز منفی خواهند بود.

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید