Your browser does not support JavaScript!

کالینز عضو فدرال رزرو: من امیدوارم که سیاست پولی باعث کندی بیش از حد نشود...

کالینز عضو فدرال رزرو: من امیدوارم که سیاست پولی باعث کندی بیش از حد نشود...

کالینز عضو فدرال رزرو: من امیدوارم که سیاست پولی باعث کندی بیش از حد نشود.

⭕️ در حال حاضر افزایش جزئی در بیکاری را پیش بینی می کنم.

⭕️ به احتمال زیاد فدرال رزرو باید نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد.

⭕️ فدرال رزرو برای کاهش تورم کارهای بیشتری برای انجام دادن دارد.

⭕️پس از پایان افزایش نرخ ها، فدرال رزرو باید برای مدتی نرخ بهره را در آن سطح حفظ کند.

 

نظرات کالینز عضو فدرال رزرو در مصاحبه باCNBC: 

⭕️با خوش بین بودن منطقی می توان از رکود اقتصادی جلوگیری کرد.

⭕️انتظارات تورمی به خوبی ثابت شده است.

⭕️ ما باید از انجام کارهای بسیار کم و در نتیجه بالا بردن انتظارات قیمتی خودداری کنیم.

⭕️ داده های بیشتر به من کمک می کند تا در مورد نرخ پایانه نظر خود را شکل دهم.

⭕️۰.۷۵٪ افزایش روی میز به عنوان گزینه باقی مانده است.

⭕️ از نظر تاریخی، ۰.۵٪ افزایش،قابل توجه در نظر گرفته می شود.

⭕️ من شواهد واضح و ثابتی از نرم شدن بازار کار نمی بینم.

⭕️ تورم در بخش خدمات نیز همچنان بسیار بالاست.

⭕️ من هیچ شواهد واضحی مبنی بر کاهش تورم نمی بینم.

⭕️ بخش های حساس به نرخ بهره به فدرال رزرو واکنش نشان داده اند، مناطق دیگر اینگونه نبوده.

⭕️ ما به بررسی جامع داده ها نیاز داریم، که نشان می دهد هنوز کارهایی برای انجام وجود دارد.

⭕️نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه  پویایی خودشکوفایی وجود دارد که می تواند رکود شدیدتر را محتمل تر کند.

⭕️داده های اخیر، محدوده بالایی جایی که فکر می کنم نرخ ها باید به آن برسند را افزایش داده است.

 

📃صحبت های کالینز بسیار شبیه به نظرات قبلی پاول رئیس فدرال رزرو است و نکته تازه ای به همراه ندارد.

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید