Your browser does not support JavaScript!
نماشا

خرده فروشی اکتبر ایالات متحده قویتر از انتظارات...

خرده فروشی اکتبر ایالات متحده قویتر از انتظارات...

 

شاخص خرده فروشی ایالات متحده ارزیابی ماه اکتبر 

عدد واقعی ۱.۳٪?

عدد مورد انتظار ۱٪

عدد قبلی ۰٪

خالص خرده فروشی

عدد واقعی ۱.۳٪?

عدد مورد انتظار ۰.۵٪

عدد قبلی ۰.۱٪

شاخص هزینه واردات تغییرات ماهانه اکتبر

عدد واقعی ۰.۲٪-?

عدد مورد انتظار ۰.۵٪-

عدد قبلی ۱.۲٪-


?اگرچه اعداد بر انتظارات غلبه کردند اما واگرایی قابل توجهی نداشتند همچنین در این مقطع با توجه به اهمیت داده های تورمی شاخص خرده فروشی با اینکه جز شاخص های مهم اقتصاد کلان محسوب می شود اما کمتر مورد توجه است مگر اینکه با غافلگیری همراه باشد.

 

 

 

رای خود را به این مطلب ثبت کنید

0 رای (NaN)
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بنویسید